VISIÓ INTUÏTIVA

La Visió Intuitiva és una capacitat que totes tenim i que podem desenvolupar, fer créixer i/o reconnectar amb ella.

Connectem amb tot allò que podem captar més enllà dels cinc sentits. Aprendre a codificar tot allò que sovint descartem a nivell racional conscient ens ajuda a connectar amb nosaltres i obtenim resultats sorprenents.

Què m’aporta la Visió Intuitiva?

  • Millora de l’autoconfiança i la seguretat en les pròpies capacitats
  • Millora en l’autoestima i percepció d’un mateix
  • S’alliberen creences, bloquejos i patrons que ens limiten cognitivament i emocionalment.
  • La consciència s’amplia i podem arribar a percebre coses que no creiem possibles (com per exemple anticipar esdeveniments o veure sense els ulls físics).
  • Entendràs per quins canals genuins s’expressa la intuïció en tu.

Com aprenc Visió Intuïtiva?

L’aprenentatge consta d’un programa de 10 sessions de periodicitat setmanal.

La durada de les sessions és 1 hora i 30 minuts aproximadament.

Cada sessió consisteix en un espai de meditació profunda i guiada, un seguit de propostes a través de diversos materials i el joc (especialment els infants), un treball de creences i bloquejos que puguin estar interferint en la capacitat perceptiva-intuïtiva i un retorn de tot el treballat a la sessió i resultats obtinguts.

Quin cost tenen les sessions?

El preu de les sessions és de 65€. En cas que facis pagament fraccionat o del programa complet per avançat t’ofereixo algun descompte.

Tens dubtes?

Contacta’m i t’explico tot en el teu cas.